Chtěli byste být psychicky odolní? 

Nepodléhat různým tlakům od společnosti, rodičů či partnera; nesesypat se před důležitou schůzkou s nadřízeným či při prezentaci své práce; zvládnout vyřešit konflikt s partnerem, i když každý máte jiný názor?

Ale také umět se rozhodnout; nenechat se odradit, když něco hned nevyjde; rozvrhnout si svůj den a bez stresu zvládnout vše důležité; nastavit svým dětem funkční hranice - prostě zařídit si svůj život tak, abyste v něm byli spokojeni?

Konzultanti Centra zvyšování psychické odolnosti

 

Klíčem k získání psychické odolnosti je změna našeho vnitřního nastavení!

 

Příčinou toho, že tlaku podlehneme, při prezentaci selžeme, konflikt nevyřešíme, nedokážeme se rozhodnout, jsme nejistí a nespokojení, nejsou lidé ani situace, do kterých se dostáváme. To, co nás ve skutečnosti zrazuje, je naše vlastní vnitřní nastavení, naše podvědomé představy o tom jak svět funguje, naše vlastní očekávání, kterými sami sebe limitujeme. Jenže potíž je, že si jich nejsme vědomi a proto nás omezují. Právě hledáním těchto našich vnitřních překážek se v našem Centru zvyšování psychické odolnosti zabýváme.

Služby, které nabízíme

Poskytujeme různé služby – nabízíme možnost konzultací pro jednotlivce, páry, rodiny i děti. Také nabízíme semináře, přednášky, besedy, workshopymediaci.  Způsob práce se tedy liší podle toho, jakou službu Vám zrovna poskytujeme. Více informací k jednotlivým službám.

Náš přístup

Při naší práci klienta a jeho problém nehodnotíme, neposuzujeme a nedáváme rychlé rady bez posouzení konkrétní situace. Místo rad pomáháme klientovi odhalit nevhodné a nefunkční vzorce, které ho dovedly až do jeho současné situace. Máme o klienta zájem, zajímá nás jeho pohled na situaci, nijak ho neodsuzujeme a nehodnotíme a to ani za jeho nepřítomnosti.

Kdo jsme

Jsme volné sdružení konzultantů, pracujeme většinou samostatně, nicméně jsme vzájemně provázáni. Provozujeme společná setkání, na kterých si ke své práci dáváme zpětnou vazbu, vzájemně se jeden od druhého učíme a předáváme si zkušenosti. Spojuje nás společná filozofie.

 

 

Naše filozofie

Klíčovým pojmem našeho přístupu je odpovědnost. Odpovědností myslíme postoj k našemu životu v tom slova smyslu, že vše, co v životě máme nebo nemáme, záleží jen na nás, že za nás nikdo nic nezařídí, ani neudělá tak, abychom s výsledkem byli spokojeni. Nikdo nemůže vědět, co máme rádi, nebo co se nám nelíbí. Je jen na nás, zda si život dokážeme vytvořit takový, jaký bychom ho chtěli mít, zda se v životě dokážeme vypořádat s překážkami, které nás potkají, zda máme takové vztahy, ve kterých rosteme a jsme s nimi spokojení. Podle nás jde o klíčový postoj, bez něhož není možné se uspokojivě vypořádat s žádným problémem a ani vytvořit nic nového. Takováto odpovědnost nás pak „nutí“ zkoumat sama sebe, hledat, kde sami sebe omezujeme nefunkčními představami a přesvědčeními, zvyky a hodnotami. Nutí nás stále zkoumat, kdo jsme, jak v konkrétních situacích fungujeme, a když s výsledky spokojeni nejsme, tak nás nutí měnit se a upgradeovat  - jinými slovy stále se učit. Tento přístup je klíčový pro nás samotné, a tím samozřejmě také pro práci s našimi klienty.

Jsme toho názoru, že se nikdo nechce mít v životě špatně, a že v každou chvíli se všichni snažíme žít tak nejlépe, jak umíme. Problém je v tom, že i přes veškeré naše snahy se často dostáváme k výsledkům, které nám nevyhovují.

Též zastáváme stanovisko, že se nerodíme jako čistý list papíru, ale jsme ovlivňováni předchozími zkušenostmi, rodiči, různými společenstvími, kulturou, náboženstvím, atd. To vše se v nás postupně skládá do jakési mapy -  představy o fungování světa kolem nás, o vztazích s druhými. Pokud tato naše představa či mapa odpovídá tomu, jak svět skutečně funguje, pak nemáme problémy. Ovšem často máme ve své mapě něco zakresleno nesprávně, a potom se nedostáváme k žádoucím výsledkům. A takováto místa v představách - vlastně chybné předpoklady - se svými klienty hledáme a pomáháme jim je opravit.

Většinu těchto představ máme uložených v našem podvědomí, a tím pádem je těžké se k nim v běžném chodu dne dostat. Klienty učíme, jak si tyto své představy zvědomit a jak je umět zpracovat. Není k tomu třeba nic speciálního - stačí pouze vhodné otázky z naší strany a ochota klienta nad nimi přemýšlet. Klíčová je i práce s našimi pocity, které nás k našim představám a hodnotám mohou dovést.